background

Mijn Pensioen
MIJN VAPZ

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

home contact

Je verdient een mooi pensioen

Iedereen heeft recht op een wettelijk pensioen, maar het bedrag dat je als zelfstandige zal ontvangen is helaas niet voldoende om je huidige levensstandaard te kunnen onderhouden. Als werknemer kan je genieten van een aanvullend pensioen dat bijeen wordt gespaard door je werknemer, maar als zelfstandige ben jij je eigen baas. Nadat je tientallen jaren hard gewerkt hebt voor een mooie carrière, verdien jij uiteraard ook een prachtig pensioen. De VAPZ, oftewel het 'Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen' helpt je hierbij!

Image

De pensioenkloof

Ons pensioen kan opgebouwd worden door vier verschillende pijlers. Hierbij is de eerste pijler  je wettelijk pensioen, oftewel het bedrag dat je op de wettelijke pensioenleeftijd uitgekeerd wordt. De eerste pijler is helaas niet voldoende om je huidige levensstijl te kunnen onderhouden, waardoor de zogenaamde pensioenkloof ontstaat. Dankzij de tweede pijler, het aanvullend pensioen, kan je de kloof van het pensioentekort beginnen overbruggen. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) helpt zelfstandigen hierbij; zij zijn namelijk zélf verantwoordelijk voor de aanvulling van hun pensioen. 

Fiscaal voordeel

De eerste prioriteit van het aanvullend pensioen is uiteraard het opbouwen van een mooi pensioen, dat je zal helpen je levensstijl te onderhouden. Toch kan de tweede pijler je nog meer opleveren: een fiscaal voordeel op je belastingen. De reden daarvoor is de manier hoe je spaart met je VAPZ, namelijk door het storten van een premie. Dit gestorte bedrag wordt aanzien als een beroepskost, waardoor je het kan aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat je minder sociale bijdrage betaalt. Daarbovenop betaal je geen premietaks met je VAPZ, de fiscale kers op de taart.

Vrije keuze

Zoals de naam al verklapt, is de opbouw en inhoud van je VAPZ vrij in te vullen. Je kiest zelf hoeveel de premie bedraagt, met een jaarlijkse maximum van 8,17% van je gemiddelde inkomen van de voorbije drie jaar. Je kiest zelf hoe je de premiebetaling verdeelt: met een maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse storting. Het VAPZ kan vrij aangevuld worden met extra waarborgen, zoals een overlijdens- en ongevalsdekking, premievrijstelling en gewaarborgd inkomen. Met je VAPZ heb je de touwtjes zelf in handen, maar wij staan je graag bij in het adviseren en  samenstellen van jouw perfecte formule.  

background

Stel je toekomst veilig! Overbrug de kloof met de POZ

Als zelfstandige is de VAPZ niet je enige manier om de pensioenkloof te overbruggen, terwijl je tegelijkertijd een belastingvoordeel opbouwt. Vul je pensioen nóg verder aan met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, oftewel de POZ. 

MIJN POZ