background

Ombudsdienst & klachtenbehandeling

Wat moet je doen met klachten

Vlaamse Ombudsdienst contacteer ons

Ik heb een klacht. Wat nu?

Heb je een klacht over onze dienstverlening of die van onze partners? Neem dan eerst contact op met ons kantoor zodat we eerst kunnen proberen om samen tot een oplossing te komen. Dit kan je doen door telefonisch contact met ons op te nemen op 03.680.17.70 of door de klacht op mail te zetten naar info@dellafaille.be
Niet tevreden met onze oplossing? Contacteer de Vlaamse Ombudsdienst!


Bemiddeling van de Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst vraagt iedereen om altijd eerst contact op te nemen met de dienst waarover je een klacht hebt. Wordt je klacht niet opgelost of krijg je geen antwoord? De Vlaamse Ombudsman zorgt voor bemiddeling.

Klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst

Wanneer je klacht wil indienen moet deze info zeker vermeld worden: je naam en adres, je e-mailadres en telefoonnummer, een duidelijke omschrijving van je klacht en eventuele (kopies van) ondersteunende documenten zoals mailverkeer, brieven,...

Klacht indienen: praktisch

Dien je klacht in: 
✔︎ Per e-mail aan klachten@vlaamseombudsdienst.be
✔︎ Per post naar:
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Bereikbaarheid Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst kan telefonisch bereikt worden op het (gratis) telefoonnummer 1700 (elke werkdag van 9u tot 19u) of per fax op het nummer 02 552 48 00. Je kan ook een afspraak bij de Ombudsdienst maken via het telefoonnummer 1700. Deze gaat door in het Huis van de Vlaamse Volkstegenwoordigers.

De Vlaamse Ombudsdienst kan niet helpen als...

... je klacht over het algemene beleid van de Vlaamse overheid gaat
... je anoniem wilt blijven 
... de feiten meer dan een jaar geleden plaatsvonden
... het gaat over lopende gerechtelijke geschillen
... de klacht ongegrond is

De Vlaamse ombudsdienst...

... werkt onafhankelijk (zie artikel 8 van het ombudsdecreet)
... oordeelt objectief volgens de regelgeving en ombudsnormen
... fungeert als onpartijdige buitenstaander en zal naar het verhaal van beide partijen luisteren
... is gebonden door beroepsgeheim