background

Mijn Inkomenbescherming
MIJN GEWAARBORGD INKOMEN

Laat je inkomen niet afhangen van het toeval!

home contact

Bescherm je inkomen!

Als ondenemer heb je veel vrijheid, maar daar hangen ook extra risico's aan vast. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opbouw van je vermogen, maar ook de bescherming daarvan ligt in je eigen handen. Dankzij de groepsverzekering van de werkgever, reken je als loontrekkende op een stabiel inkomen; ook bij ziekte of ongeval. De ondernemer zal zélf voor die stabiliteit moeten zorgen met de juiste verzekeringsoplossingen. De verzekering 'gewaarborgd inkomen' biedt de financiële oplossing bij langdurige ziekte of ongeval! 

Image

Alles op 'n rijtje

Ontdek de verzekering gewaarborgd inkomen

Voor wie?

Iedereen die werkt kan een verzekering gewaarborgd inkomen (GI) afsluiten, ook loontrekkenden. De verzekering wordt echter vooral aangeraden voor zelfstandigen; zij kunnen bij arbeidsongeschiktheid niet terugvallen op een groepsverzekering. Als we naar de cijfers kijken merken we snel het belang van het gewaarborgd inkomen op: 1 op 2 Belgen wordt ooit langer dan een maand arbeidsongeschikt verklaard. Jong en gezond? Sluit je GI nu al af; hoe jonger je bent, des te voordeliger de premie zal zijn!

Waarom?

'Als ik arbeidsongeschikt ben, krijg ik al een uitkering van het ziekenfonds, is een GI niet overbodig?'  Het klopt dat je bij ziekte of ongeval ondersteund wordt door je ziekenfonds: zelfstandigen krijgen een dagelijkse uitkering van € 62,08 (met gezinslast), € 49,68 (alleenstaande) of € 38,10 (samenwonend). Helaas zijn deze bedragen meestal onvoldoende om je dagdagelijkse kosten te dragen. Het GI voorziet aanvullend een maandelijks vervangingsinkomen om de overige kosten op te vangen. 

Wat is GI?

GI, oftewel gewaarborgd inkomen, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het doel van de verzekering is het vermijden van financiële problemen bij langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Bij arbeidsongeschiktheid zal je GI een maandelijkse uitkering voorzien, bovenop die van het ziekenfonds. Hoe de uitkering er exact uitziet kies je volledig zelf: de omvang van de dekking, hoe de uitkering berekend wordt en tegen welke risico's je jezelf wilt verzekeren (ziekte of ongeval en ziekte).

Bijkomende voordelen

Het grootste voordeel van de GI is uiteraard het voorkomen van financieel verlies bij arbeidsongeschiktheid. Daar komen echter nog enkele voordelen bovenop. Een eerste voordeel is de volledige fiscale aftrekbaarheid van de premies. Daarbovenop rijkt je dekking tot en met je pensioenleeftijd. Bijgevolg krijg je bij blijvende arbeidsongeschiktheid een uitkering tot die leeftijd. Ben je geconventieerd zorgverstrekker mét recht op de jaarlijkse RIZIV-toelage? Dan krijg je er nog een voordeel bij: het RIZIV betaalt de premies van je gewaarborgd inkomen!