Start u als zelfstandige?

Start u als zelfstandige? Hou er dan rekening mee dat uw statuut verschilt van dat van een bediende. U doet er dan ook goed aan om uzelf extra te beschermen via een aantal verzekeringsoplossingen. Wij zetten ze op een rijtje.

 

Uw pensioen

Zelf in een aanvullend pensioen voorzien, is voor een zelfstandige een must. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een zeer aantrekkelijk product, waardoor u niet alleen minder sociale bijdragen betaalt, maar ook minder belastingen.

Werkt u via een vennootschap, dan kunt u uw VAPZ aanvullen met een individuele pensioentoezegging (IPT). Uw vennootschap betaalt hiervoor de premies, maar uzelf bent de begunstigde.

Ook het traditionele pensioensparen is natuurlijk een mogelijkheid.

 

Uw inkomen

Wanneer u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, dan dreigen uw inkomsten weg te vallen. Een polis Gewaarborgd Inkomen voorziet u van een rente-uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid.

Moet u in het ziekenhuis opgenomen worden, dan zal u merken dat de factuur daarvoor snel oploopt. Een hospitalisatieverzekering behoedt u voor een financiële kater.

 

Voertuigen

Gebruikt u uw auto voortaan ook voor uw beroep, dan moet u dit meedelen aan uw verzekeraar.

 

Brand en bedrijfsschade

Gebruikt u uw huis voor uw zelfstandige activiteit, meld dit dan aan uw verzekeraar. Bekijk ook of de verzekerde kapitalen voor inboedel nog volstaan.

Huurt of bezit u een bedrijfsgebouw, zorg er dan voor dat u hiervoor een brandverzekering op maat afgesloten hebt. Ook een waarborg Bedrijfsschade is belangrijk, want de kans bestaat dat een brand uw productie voor een tijd lam legt. Maar intussen blijven de vaste kosten wel doorlopen.

Ook voor uw machines en IT-materiaal (computers, servers, bestanden …) kunt u verzekeringen op maat afsluiten.

 

Uw aansprakelijkheid

Een verzekering BA Uitbating is noodzakelijk, voor het geval u iemand tijdens de uitoefening van uw activiteit schade berokkent. Bent u een (medisch) vrijeberoeper, dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een must. Voor bepaalde beroepen is dit zelfs verplicht.

Neemt u meteen ook personeel in dienst, dan bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Vergeet ook niet dat er op bepaalde momenten discussies kunnen ontstaan: met klanten, leveranciers … Komt het tot een juridische procedure, dan kunnen de kosten voor erelonen de pan uit swingen. Een rechtsbijstandsverzekering neemt deze kosten op zich en zoekt in de eerste plaats naar een minnelijke oplossing.