Er kan wel eens iets mis lopen tijdens bouwwerken: een muur die instort, diefstal van te verwerken bouwmaterialen, schade aan een aanpalend gebouw,…

Een ABR of Alle BouwplaatsRisico’s verzekering dekt alle risico’s op een werf: plotselinge en onvoorziene stoffelijke schade aan het op te trekken bouwwerk, inclusief brand, diefstal & vandalisme en storm, maar ook de mogelijke schade aan derden ten gevolge van de werken?